Informacje finansowe

Należy pamiętać, że te informacje nie uwzględniają przeniesienia przez szkołę