Măsurile de performanță nu sunt actuale

Școala primară Medina – Etapa cheie 2 iulie 2019

Scorurile de progres medii

Citind Scris Matematica
-0.4 -5.2 0.0

Scoruri medii la scară

Citind Matematica
103 104

Procentul de elevi la nivelul așteptat și la un nivel superior

Standardul așteptat Nivel mai înalt
Citind 66% 38%
Scris 52% 0%
Matematica 86% 14%
Citirea, scrierea și matematica 52% 0%