Dyrektor szkoły 

Zastępca dyrektora 

Pan H Payne

Panna R. Hammerton

Menedżer ds. Integracji (SENCO)  Pani E Hibberd
Nauczyciele Panno Bevington 
Tęsknić  Burford 
Pani L Cudlip 
Pani E Harrison
Panna E Pinnell 
Pani Mała 
Pani H Reeder 
Miss A Stewart
Asystenci dydaktyczni Panna P. Boulter 
Pani C Bullard 
Pani S.  Bulloch 
Panna L.  Canwell 
Panna C.  Cresswell 
Pani D Davies 
Pani S.  Fitt
Pani A  Hatherley 
Pani L Johnstone 
Pani K Martin 
Miss K McCloud 
Miss D Smith 
Pani P Weeks
ELSA Pani D Milford 
Asystent nauczania ICT Pani C. Saunders 
Szkolne biuro Pani P. Aitken  
Pani N Rhone
Pani L.  Woodage
Inspektor ochrony danych Pani P. Aitken 
Opiekunowie w porze lunchu Panna P. Boulter 
Pani C Bullard 
Pani S.  Bulloch 
Panna L.  Canwell 
Panna C.  Cresswell
Pani S.  Fitt 
Pani S.  Szary 
Pani L Johnstone 
Pani K Martin 
Miss D Smith
Personel witryny Pan A Breen  Pani C.  Hiscutt 
Pani T.  Oughton 
Pan D.  Webberley

Kogo możesz spotkać na zajęciach ……

Nasza klasa Reception jest prowadzona przez Panią Harrison, którą wspierają Pani Bullard, Pani Boulter i Pani Hatherley.

Nasze zajęcia z pierwszego roku są prowadzone przez pannę Stewart, którą wspiera panna Cresswell.

Nasza klasa 2 jest prowadzona przez panią Cudlip, którą wspiera pani Martin.

Nasza klasa 3 jest prowadzona przez panią Small, którą wspierają pani Bulloch i panna McCloud.

Nasza klasa 4 jest prowadzona przez panią Reeder, którą wspiera pani Johnstone.

Nasza klasa 5 jest prowadzona przez pannę Bevington, którą wspierają pani Fitt, pani Davies i panna Canwell.

Nasza klasa 6 jest prowadzona przez panią Burford, którą wspierają pani Weeks i pani Milford.

Personel nieklasowy

Pani Saunders uczy IT w całej szkole.
Pani Milford pracuje z dziećmi w całej szkole, które wymagają dalszego wsparcia.