Oświadczenie dotyczące strategii premium ucznia

Przegląd szkoły

Metryczny Dane
Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa Medina
Uczniowie w szkole 203
Odsetek uczniów defaworyzowanych 30%
Alokacja premii dla uczniów w tym roku akademickim 88,560 GBP
Rok lub lata akademickie objęte oświadczeniem 2020-2021
Data publikacji Wrzesień 2020
Data przeglądu Lipiec 2021
Oświadczenie autoryzowane przez H Payne
Premia dla ucznia R Hammerton
Gubernator prowadzić S Chambers

Wyniki dotyczące postępów uczniów w niekorzystnej sytuacji w 2019 r. (Dane za 2020 r. Niedostępne z powodu zamykania szkół)

Pomiar Wynik 2019
Czytanie +4.2
Pisanie -3.3
Matematyka -0.1

Strategia jest skierowana do uczniów defaworyzowanych

Pomiar Wynik 2019
Spełnia oczekiwany standard na KS2 50%
Osiągnięcie wysokiego standardu w KS2 0%
Pomiar Czynność
Priorytet Dalsze rozwijanie liderów programów nauczania, tak aby każdy przedmiot wspierał uczniów w robieniu znacznych postępów
Priorytet 2 Opracuj program nauczania w recepcji, tak aby uczniowie o niskich osiągnięciach mogli nadrobić zaległości

Bariery w ich nauce

priorytety adres

Zapewnienie spójnego i stopniowego planowania, ustalania kolejności i wdrażania programu nauczania
Przewidywane wydatki 24,560 GBP

Priorytety dydaktyczne na bieżący rok akademicki

Cel Cel Data docelowa
Postęp w czytaniu Osiągnij pozytywny wynik w czytaniu KS2 21 lipca.
Postęp w pisaniu Osiągnij krajowy średni wynik postępów w pisaniu KS2 21 lipca
Postęp w matematyce Osiągnij pozytywny wynik postępu w matematyce KS2 21 lipca
Akustyka Osiągnij średni krajowy oczekiwany standard (lub lepszy) w kontroli akustycznej 21 lipca
Inny Poprawić frekwencję uczniów defaworyzowanych do co najmniej 96% 21 lipca

Ukierunkowane wsparcie akademickie na bieżący rok akademicki

Pomiar Czynność
Priorytet 1 Skorzystaj z planów nauczania grupowego, aby określić kolejne kroki dla kluczowych grup uczniów (w tym najzdolniejszego PP)
Priorytet 2 Kontynuuj wdrażanie interwencji w ramach Programu Lepszego Czytania wraz z działaniami następczymi, aby zapewnić utrzymywanie się wpływu w czasie
Bariery utrudniające poznanie tych priorytetów są usuwane Zmniejsz różnicę między uczniami w niekorzystnej sytuacji a innymi uczniami
Przewidywane wydatki 24 000 £

Szersze strategie na bieżący rok akademicki

Pomiar Czynność
Priorytet 1 Klub śniadaniowy i obecność duszpasterska TA
Priorytet 2 Zakup i wdrożenie programu nauczania SCARF (PSHE) i zasobów promujących pozytywne zachowania, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie
Bariery utrudniające poznanie tych priorytetów są usuwane Poprawa frekwencji i gotowości do nauki

Zapewnienie niezbędnych zasobów PSHE / dobrego samopoczucia, które ułatwiają postęp w rozwoju osobistym – zidentyfikowana potrzeba

Przewidywane wydatki 40 000 £

Monitorowanie i wdrażanie

Powierzchnia Wyzwanie Działanie łagodzące
Nauczanie Zapewnienie wystarczającej ilości czasu na doskonalenie zawodowe w ramach każdego przedmiotu bez nadmiernego obciążenia pracą nauczycieli Dokładnie ustal kolejność i planuj spotkania personelu / czas zwolnienia liderów
Ukierunkowane wsparcie Upewnij się, że plany nauki są precyzyjnie ukierunkowane na kolejne kroki

Daj personelowi czas na wstępne napisanie i udzielenie wsparcia w razie potrzeby

Okresowe monitorowanie postępów uczniów, dostosowywanie planów w razie potrzeby

Szersze strategie Zapewnienie rodzinom docelowym uczęszczania do klubu śniadaniowego przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa covid

Stale monitoruj frekwencję i regularnie sprawdzaj, czy przestrzegane są zasady „covid” Breakfast Club

W razie potrzeby dostosuj ofertę, aby uczniowie byli zmotywowani do udziału w zajęciach.

Przegląd wydatków 2019-2020