Sztuka

Dokument postępu

Przetwarzanie danych

W informatyce uczniowie nauczą się być pewnymi siebie, bezpiecznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami technologii, aby byli gotowi na przyszłość. Uczniowie poznają różnorodne oprogramowanie i programy, jednocześnie ucząc się, jak stać się niezależnymi i odpornymi twórcami i konsumentami. Zostawią Medinę z umiejętnościami informatycznymi, które będą mogli wykorzystać i celowo zastosować w celu osiągnięcia szeregu wyników w stale rozwijającym się społeczeństwie.

Strona w budowie

Projektowanie i technologia

Dokument postępu

język angielski

Pisanie postępów
Czytanie postępów
Polityka wczesnego czytania

Geografia

Dokument postępu

Historia

Dokument postępu

Matematyka

Dokument postępu

Muzyka

Dokument postępu

PE

Dokument postępu

PSHE

Dokument postępu

Edukacja religijna

Na lekcji religii w szkole podstawowej w Medina uczniowie będą mogli rozpoznawać i wyrażać własne wartości i przekonania. Spotkają się z różnymi religiami (chrześcijaństwem, hinduizmem, judaizmem i islamem) i nauczą się akceptować innych, którzy mają inne poglądy niż ich własne, w tym wyznawców religii. Uczniowie opuszczą Medinę z rosnącym szacunkiem, tolerancją i zrozumieniem różnic między ludźmi.

Strona w budowie

Nauka

Dokument postępu