Sztuka

Przetwarzanie danych

W informatyce uczniowie nauczą się być pewnymi siebie, bezpiecznymi i odpowiedzialnymi użytkownikami technologii, aby byli gotowi na przyszłość. Uczniowie poznają różnorodne oprogramowanie i programy, jednocześnie ucząc się, jak stać się niezależnymi i odpornymi twórcami i konsumentami. Zostawią Medinę z umiejętnościami informatycznymi, które będą mogli wykorzystać i celowo zastosować w celu osiągnięcia szeregu wyników w stale rozwijającym się społeczeństwie.

Strona w budowie

Projektowanie i technologia

język angielski

Geografia

Historia

Matematyka

Muzyka

PE

PSHE

Edukacja religijna

Na lekcji religii w szkole podstawowej w Medina uczniowie będą mogli rozpoznawać i wyrażać własne wartości i przekonania. Spotkają się z różnymi religiami (chrześcijaństwem, hinduizmem, judaizmem i islamem) i nauczą się akceptować innych, którzy mają inne poglądy niż ich własne, w tym wyznawców religii. Uczniowie opuszczą Medinę z rosnącym szacunkiem, tolerancją i zrozumieniem różnic między ludźmi.

Strona w budowie

Nauka